+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Boj s neviditelným ničitelem

Alzheimerova choroba, někdy nazývána „neviditelným ničitelem,“ je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které pomalu odnáší vzpomínky, schopnost komunikace a identitu těch, kteří jí podlehli. Pro rodiny a pečovatele se stává emocionálním i fyzickým výzvou, kterou ne vždy lze popsat slovy. V tomto článku se pokusím zkombinovat základní odborné informace s emocemi, které s touto chorobou souvisejí.

Ztráta paměti

Prvním a často nejvíce znepokojujícím příznakem Alzheimerovy choroby je ztráta paměti. Nejprve to mohou být drobnosti – zapomenuté klíče, zapomenutá jména blízkých. Ale postupně se to stává hlubší a bolestnější. Osoba se zapomíná na své vlastní děti, své životní události, svůj život. To je moment, kdy rodina a přátelé začínají tušit, že se něco děje.

Odborně: Ztráta paměti je způsobena postupnou degenerací nervových buněk a tvorbou amyloidních plaků a neurofibrilárních klubek v mozku, což brání normálnímu fungování mozku.

Ztráta orientace

Osoby s Alzheimerovou chorobou mohou ztrácet smysl pro čas a místo. Mohou se dezorientovat ve vlastním domě nebo ve známých prostředích.

Problémy s jazykem

Postupně se mohou objevovat problémy s komunikací, včetně hledání slov a porozumění jednoduchým pokynům.

Změny v chování a náladě

Alzheimerova choroba nezahrnuje pouze ztrátu paměti, ale také změny v chování a náladě. Osoba může procházet obdobími zmatku, úzkosti, neklidu nebo dokonce agresivity. To je těžké pro samotné postižené, ale i pro jejich rodiny.

Neschopnost plánovat a rozhodovat

Osoba může mít potíže s plánováním a prováděním běžných úkolů, jako je vaření nebo oblékání.

 

První pomoc pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Pečování o osobu s Alzheimerovou chorobou je často náročným úkolem. Vyžaduje trpělivost, lásku a odborné znalosti. Musíte se naučit komunikovat s osobou, která může zapomenout, kdo jste, ale nezapomněla, jak reagovat na citové spojení. Musíte vytvářet rutiny a prostředí, které pomáhají udržovat klid a jistotu.

Bezpečnost

Zabezpečte prostředí, aby bylo bezpečné. To zahrnuje odstranění překážek, které by mohly způsobit pád, a udržení ostrých nástrojů a chemikálií mimo dosah.

Komunikace

Mluvte s osobou klidně a trpělivě. Pokuste se jednoduchými otázkami a pokyny ulehčit komunikaci.

Struktura a rutina

Vytvořte stabilní rutinu a strukturu pro každodenní aktivity. To může pomoci zmenšit zmatek a úzkost.

Léčba a léky

Existují léky a léčebné metody, které mohou zpomalit průběh Alzheimerovy choroby a zlepšit některé symptomy. Konzultujte s lékařem ohledně možností léčby aj..

 

Alzheimerova choroba je nemilosrdná a zasáhne nejen ty, kteří jí trpí, ale i ty, kteří o ně pečují. Je důležité hledat podporu a vzdělání, jak efektivně péči poskytovat. Když se pokusíme spojit odbornost s emocemi a empatií, můžeme lépe porozumět této chorobě a vytvořit prostor pro naději a kvalitní péči.

Více informací se můžete dozvědět na kurzu.

Na viděnou

Eva, kurzy první pomoci

prvnipomocuh@gmail.com