+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Malárie

Je závažné infekční onemocnění, které se přenáší na člověka kousnutím infikovaného komára.

Způsobuje

Horečku, zimnici, bolesti svalů a kloubů, únava a další příznaky, které se mohou zhoršovat. Pokud není malárie včas diagnostikována a léčena, může vést k vážným zdravotním problémům a dokonce i úmrtím.

Při podezření na malárii?

by měla být poskytnuta okamžitá zdravotní péče. Pokud jste v oblasti s vysokým rizikem výskytu malárie a máte podezření na toto onemocnění, měli byste co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Pokud to není možné, můžete sami poskytnout následující první pomoc:

Zajištění klidu

Při podezření na malárii je důležité zajistit klid a pohodlí pacienta. Je vhodné, aby pacient ležel v klidu a měl dostatek tekutin.

Snížení horečky

Při malárii se často vyskytuje vysoká horečka. Je tedy důležité snížit teplotu těla pomocí studených obkladů na čele, krku a podpaží.

Zvládnout bolest svalů a kloubů

Pro zmírnění těchto příznaků můžete použít léky proti bolesti a zánětu.

Zajištění dostatečné hydratace

Malárie může vést k dehydrataci. Pacient by měl být tedy dostatečně hydratován pomocí vody a dalších tekutin.

Sledování stavu pacienta

Při podezření na malárii je důležité pravidelně sledovat stav pacienta a reagovat na jakoukoli změnu. Pokud se stav pacienta zhorší, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

 

„Je důležité mít na paměti, že první pomoc při malárii není náhradou za profesionální zdravotnickou péči. Pokud máte podezření na malárii, co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc a postupujte podle pokynů odborníků.“

Na viděnou

Eva, kurzy první pomoci