+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Základní přehled

Úrazy hlavy mohou být vážné a vyžadovat rychlou lékařskou péči. Rozhodnutí, zda volat záchrannou službu, je kritické a může ovlivnit výsledek zranění. V tomto článku se budeme zabývat tím, kdy je vhodná záchranná služba po úrazu hlavy a jak rozpoznat potenciálně závažné situace.

Níže uvádím několik možností. Zdůrazňuji, že se nejedná o všechny situace ale ty nejpravděpodobnější:

Ztráta vědomí nebo zmatenost

Pokud osoba po úrazu hlavy ztratí vědomí nebo je dezorientovaná, je to jednoznačný signál pro volání záchranné služby. Ztráta vědomí může signalizovat vážné poranění mozku, které může být život ohrožující.

Silné krvácení z hlavy nebo ucha

Pokud dojde k silnému krvácení z ran na hlavě nebo z ucha po úrazu, je to také závažný příznak a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Silné krvácení může indikovat poranění cév nebo lebky.

Zhoršující se neurologické příznaky

Pokud osoba začne po úrazu hlavy zaznamenávat postupné zhoršení neurologických příznaků, jako je silná bolest hlavy, zmatenost, slabost nebo potíže s mluvením, měla by být okamžitě vyhledána lékařská pomoc.

Úraz s velkou silou nebo vysokým rizikem

Pokud dojde k úrazu hlavy v důsledku vysoké rychlosti, pádu z výšky, dopravní nehody nebo jiného násilného incidentu, je vhodné volat záchrannou službu, i když nejsou okamžitě viditelné žádné příznaky.

 

Proč absolvovat kurz a naučit se poskytovat první pomoc?

Rozpoznat příznaky otřesu mozku, má několik důležitých důvodů: včasné rozpoznání a léčba, pomoc ostatním případně sobě, ochrana dětí a starších osob, prevence chronických problémů.

 

„Pokud jste svědkem úrazu hlavy a nejste jisti, zda je volání záchranné služby nezbytné, je lepší být opatrný. Konzultace s lékařem nebo kontakt se záchrannou službou vám může poskytnout místní cenné rady.“

Více informací se můžete dozvědět na kurzu.

Na viděnou

Eva, kurzy první pomoci

prvnipomocuh@gmail.com