+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Kurz první pomoci
pro zaměstnance

— Pro odpovědné zaměstnavatele

Nejen ke splnění zákonných povinností, nabízím všem zaměstnavatelům praktické kurzy první pomoci, které jsou tematicky vždy zaměřeny na rizika vykonávaných prací a nejpravděpodobnější úrazy ve firmě.

Máte dotazy? 

POPTÁVKA

KURZY ZAŽILI

— Spolupracuji například s těmito firmami

INFORMACE

INFO

Cena kurzu

4 500,-
Cena je za kurz, ne za osobu. Cena je platná pro skupinku maximálně 10-ti zaměstnanců.
V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu 6 Kč / km (počítáno z Uherského Hradiště a zpět) a náklady na externí školící místnost.
Nejsem plátce DPH.

Kapacita kurzu

10 osob
Jde o maximální kapacitu pro dodržení podmínky maximální individuálnosti a praktičnosti.
Jiná kapacita možná dle dohody.

Místo kurzu

Přímo vaše pracoviště.
Případně školící prostory dle dohody.

Délka kurzu

120 min
Jiná délka dle dohody možná.

Obsah kurzu

Kurz je tematicky vždy zaměřen na nejvýznamnější rizika na vašich pracovištích a z nich plynoucí možné pracovní úrazy.

Na kurzu zejména probereme následující:

 1. zásady poskytování první pomoci
 2. přivolání zdravotnické záchranné služby
 3. resuscitace (oživování) dospělé osoby
 4. bezvědomí
 5. vdechnutí cizího tělesa
 6. úraz elektrickým proudem
 7. šokové stavy
 8. krvácení, rány
 9. ztrátová poranění
 10. poranění pohybového aparátu
 11. úrazy páteře, míchy
 12. úrazy hlavy
 13. úrazy hrudníku
 14. úrazy břicha
 15. úrazy očí
 16. tonutí
 17. omrzliny, podchlazení
 18. popáleniny
 19. úžeh, úpal
 20. poleptání
 21. chemické otravy
 22. cévní mozková příhoda
 23. infarkt myokardu
 24. alergie
 25. akutní stavy u diabetiků
 26. epileptický záchvat
 27. klíště
 28. mimořádné události
 29. obvazové techniky
 30. firemní lékárnička

FAQ

Získají zaměstnanci certifikát?

Ne. Žádný právní předpis ČR nevyžaduje, aby byl zaměstnanci, který úspěšně absolvuje kurz, vystaven certifikát.

O kurzu získáte jako objednatel (zaměstnavatel) kompletní dokumentaci, která obsahuje osnovy kurzu (náplň kurzu), prezenční listinu (doklad o zúčastněných zaměstnancích), případně také doklady o ověření znalostí účastníků kurzu. Tato dokumentace plně dostačuje k prokázání absolvování kurzu první pomoci zaměstnanci.

Co když v naší firmě nejsou vhodné školící prostory?

Ve Zlínském kraji disponuji vlastními školícími prostory. Zejména potom v Uherském Hradišti a Otrokovicích.

Dle dohody se však můžeme dohodnout na provedení školení i na jiném, oboustranně vhodném místě. Náklady na takový školící prostor potom nejsou součástí ceny kurzu.

Máme ve firmě AED. Bude součástí kurzu i výcvik v jeho použití?

Ano. Pokud se tak domluvíme, není problém zahrnout do kurzu i výcvik zaměstnanců v používání Vašeho AED. Samozřejmě disponuji trenažérem AED, takže si zaměstnanci jeho použití skutečně prakticky vyzkoušejí.

Kolik budu platit, pokud se kurzu zúčastní pouze dva zaměstnanci?

Uvedená cena je pevná a vztahuje se na kurz. Zda na něj vyšlete jednoho nebo deset zaměstnanců, nehraje roli a cenu to neovlivní. To znamená, že budete platit 4 500 Kč jak za jednoho, tak i za deset zaměstnanců.

Pokud chcete, aby se kurzu zúčastnilo více než deset zaměstnanců, je nutno uspořádat kurzy dva nebo více.