+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Kurz první pomoci pro firmy

— Pro odpovědné zaměstnavatele

Nejen ke splnění zákonných povinností, nabízím všem zaměstnavatelům praktické kurzy první pomoci, které jsou tematicky vždy zaměřeny na rizika vykonávaných prací a nejpravděpodobnější úrazy ve firmě.

Máte dotazy?

POPTÁVKA

Souhlas se zpracováním osobních údajů

KURZY ZAŽILI

— Spolupracuji například s těmito firmami

INFORMACE

INFO

Cena kurzu

Při objednání jednoho základního kurzu je konečná cena 4 600 Kč, tato cena je platná pro skupinu maximálně 10-ti zaměstnanců.

Při objednání individuálního kurzu pro vedoucí zaměstnance je konečná cena 3 490 Kč, tato cena je platná pro max.2 osoby.

Při objednání kurzu formou semináře či přednášky je konečná cena dle dohody.

V případě naší dopravy k vám v ceně nejsou náklady na dopravu 8 Kč/km (počítáno z Uherské Hradiště a zpět).

Ceník platný od 15.1.2022. Nejsem plátce DPH.

 

Kapacita kurzu

Základní kurz pro zaměstnance max. 10 osob

Individuální kurz pro vedoucí zaměstnance max. 2 osoby

Větší počet účastníků na kurzu možný formou přednášky.

 

Místo kurzu

Přímo vaše pracoviště.
Případně naše školící prostory na adrese: Zerzavice 2146, 686 01 nebo dle dohody.

Délka kurzu

Jiná délka možná dle dohody.

Obsah kurzu

Kurz je tematicky vždy zaměřen na nejvýznamnější rizika na vašich pracovištích a z nich plynoucí možné pracovní úrazy.

Na základním kurzu pro zaměstnance Vás připravím zejména na následující:

 • první pomoc dospělá osoba
 • použití a využití AED
 • úrazové a neúrazové stavy
 • koordinace s vedoucím pracoviště (pouze v případě, kdy má firma vedoucího zaměstnance proškoleného na první pomoc individuálně, viz. níže)
 • firemní lékárnička, max.10 osob

Následná možnost ceny proškolení:

 • po 1/2 roce za 2 190,-Kč v rozsahu 2 hodiny
 • po 1 roce za 4 600,-Kč v rozsahu 2 hodin
 • po 2 letech za 4 600,-Kč v rozsahu 2 hodin

Na individuálním kurzu pro vedoucí zaměstnance Vás připravím zejména na následující:

 • první pomoc dospělá osoba
 • použití a využití AED
 • úrazové a neúrazové stavy
 • náležitosti a orientace týkající se vedoucího a první pomoci
 • koordinace s ostatními zaměstnanci
 • mimořádné události
 • úsek první pomoci na pracovišti
 • firemní lékárnička
 • dotace zachována 2 hodiny, max. 2osoby

Následná možnost ceny proškolení:

 • po 1/2 roce za 1 190,-Kč v rozsahu 2 hodiny
 • po 1 roce za  2 990,-Kč v rozsahu 2 hodin
 • po 2 letech za 3 490,-Kč v rozsahu 2 hodin

FAQ

Za co ve skutečnosti zaplatíte?
 • Za jedinečnou možnost preventivní přípravy Vašich zaměstnanců na ty nejpravděpodobnější reálné situace, ve kterých budou schopni se orientovat na základě vhodně zvolených postupů, které vedou k záchraně životů, ještě před příjezdem zdravotníků a lékařů, přímo na Vašich pracovištích,
 • za individuální přístup ke každému účastníku,
 • za spotřebovaný materiál, který se snažím v co nejvyšší možné míře minimalizovat,
 • za opotřebování prostředků při nácviku první pomoci,
 • po dohodě je možné se domluvit na zhotovení dokumentace poskytování první pomoci,
 • a v neposlední řadě za můj čas s Vámi, dopravu k Vám a předání teoretických a zejména praktických postupů.
Získají zaměstnanci certifikát?

Ne. Žádný právní předpis ČR nevyžaduje, aby byl zaměstnanci, který úspěšně absolvuje kurz, vystaven certifikát.

O kurzu získáte jako objednatel (zaměstnavatel) kompletní dokumentaci, která obsahuje osnovy kurzu (náplň kurzu), prezenční listinu (doklad o zúčastněných zaměstnancích), případně také doklady o ověření znalostí účastníků kurzu. Tato dokumentace plně dostačuje k prokázání absolvování kurzu první pomoci zaměstnanci.

Doporučení před absolvováním kurzu?
 1. Výběr účastníků, zvolte, tak aby každý účastník měl vážný zájem (ne jen nutnost) se připravit na základní poskytování první pomoci.
 2. Připomeňte účastníkům, že je kurz časově omezený, se zaměřením zejména na praktický nácvik v poskytování první pomoci dle konkrétní pracovní náplně školených zaměstnanců na Vašich vybraných pracovištích. Je tedy, důležité uvědomit si, že je nutné zaměstnance skutečně adekvátně připravit a předcházet, tak v co nejvyšší možné míře možným závažným následkům.
 3. V rámci příjemné atmosféry doporučuji připravit:
 • kvalitní školící prostory, (dle dohody, je možné využít i naše prostory),
 • prostředky a materiál, který doposud používáte k první pomoci,
 • v rámci dodržování pitného režimu vodu, pro zaměstnance.
Máme ve firmě AED. Bude součástí kurzu i výcvik v jeho použití?

Ano. Pokud se tak domluvíme, není problém zahrnout do kurzu i výcvik zaměstnanců v používání Vašeho AED. Samozřejmě disponuji trenažérem AED, takže si zaměstnanci jeho použití skutečně prakticky vyzkoušejí.

Pro ty, co si neuvědomují, nezapomínejte.

Kurzu se nesmí účastnit zejména osoby přenášející infekční a jiná onemocnění (ano, patří jsem i rýma, chřipka, průjem a opar). Není problém, se domluvit na náhradním termínu. Ten, kdo chce, si najde čas (jiný volný termín). Je důležité si uvědomit, že nejde pouze o moji ochranu a etiku, ale také snížení rizika možné vyšší pracovní neschopnosti i Vás a Vašich zaměstnanců.

Děkuji Vám za pochopení.