+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Organizátor

Eva Kurzy první pomoci UH

Místo konání

Brno-střed
Brno-střed, Česko

Další termín

QR kód

Datum

Úterý 25. června 2024
Události vypršely

cena:

1 490 Kč

Kurz první pomoci pro veřejnost Brno

Pro všechny, kterým nejsou lhostejny životy a zdraví osob, pořádám praktický kurz první pomoci.

Mé kurzy jsou jedinečné svou praktičností. Vždy kladou důraz na to, aby si účastníci z kurzů neodnesli jen teoretické informace, které v praxi použijí jen velmi těžko, ale zejména, aby si odnesli dovednosti nutné pro záchranu životů.

Kurzy jsou samozřejmě vedeny dle nejnovějších světových metodik a standardů, zejména v souladu s pravidly Guidelines Evropské resuscitační rady (European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation) a rovněž dle Americké kardiologické společnosti (American Heart Association).

Neustále sleduji vývoj a výzkum v oblasti první pomoci. Kurzy ihned přizpůsobuji.

Kurzy jsou velmi individuální. Kapacita kurzů je proto vždy omezena tak, abych měla dostatek času věnovat se každému jednomu účastníkovi. Díky tomu si opravdu každý z kurzu odnese praktické zkušenosti a dovednosti.

Kurzy jsou unikátní také tím, že jsou do nich aplikovány zkušenosti ze záchranářské praxe  a  praxe bezpečnostního technika

Obsah kurzu

Kurz je tematicky zaměřen na nejčastější úrazové i neúrazové stavy, se kterými se může veřejnost setkat a první pomoc při nich.

Kurz probíhá formou praktické výuky a nácviku. Na kurzu Vás připravím zejména následující:

 • zásady poskytování první pomoci a přivolání zdravotnické záchranné služby
 • bezvědomí a resuscitace (oživování) dospělé osoby
 • vdechnutí cizího tělesa
 • úraz elektrickým proudem
 • šokové stavy, krvácení a rány
 • ztrátová poranění
 • poranění pohybového aparátu
 • úrazy hlavy, očí, páteře a míchy
 • úrazy hrudníku, břicha
 • tonutí, omrzliny a podchlazení
 • popálenin, úžeh a úpal
 • poleptání, chemické otravy
 • cévní mozková příhoda
 • infarkt myokardu
 • alergie
 • akutní stavy u diabetiků
 • epileptický záchvat
 • mimořádné události
 • obvazové techniky
 • domácí lékárnička

Událost je ukončena.

Hodinový rozvrh

Kurz první pomoci pro veřejnost Brno

16:00 - 16:10
Úvod kurzu
Prezence účastníků a úvod do problematiky první pomoci
16:10 - 17:45
Výcvik
Teoretická a praktická příprava účastníků kurzu
17:45 - 18:00
Závěr
Prostor pro dotazy, závěrečné shrnutí, závěr kurzu
Vyprodáno!