+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Organizátor

Eva Kurzy první pomoci UH
Rezervovat kurz
Inopark

Místo konání

Inopark
Zerzavice, 2146, Staré Město
QR kód

Datum

Sobota 1. dubna 2023

Čas

8:30 - 11:30

cena:

2 990 Kč

Rozšířený kurz první pomoci I

Pro všechny, kterým nejsou lhostejny životy a zdraví osob, nabízím  praktický rozšířený kurz první pomoci pro veřejnost, v rozsahu 3 hodiny.

Praktická připravenost na prvním místě. Vždy kladou důraz na to, aby si účastníci z kurzů neodnesli jen teoretické informace, ale zejména, aby si odnesli dovednosti nutné pro záchranu životů.

Kurzy jsou samozřejmě vedeny dle nejnovějších světových metodik a standardů, zejména v souladu s pravidly Guidelines Evropské resuscitační rady (European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation) a rovněž dle dohody i Americké kardiologické společnosti (American Heart Association).

Neustále sleduji vývoj a výzkum v oblasti první pomoci. Kurzy ihned přizpůsobuji.

Kurz je velmi individuální.  Aktuálně je kapacita kurzu omezena tak, abych měla dostatek času věnovat se každému jednomu účastníkovi (max 2 osoby). Díky tomu si opravdu každý z kurzu odnese praktické zkušenosti a dovednosti.

A také, dle aktuální probíhající situace u nás. To, ovšem nic nemění na tom, že poskytovat adekvátní první pomoc je potřeba i v tak nelehké době jaká nastala.

Kurz je unikátní také tím, že jsou do nich aplikovány zkušenosti ze záchranářské praxe.

Obsah kurzu

Kurz je tematicky zaměřen na nejčastější úrazové i neúrazové stavy, se kterými se můžete setkat u dospělé osoby a dětí s první pomoc při nich.

Kurz probíhá zejména formou praktické výuky a nácviku. Pro lepší orientaci, níže, uvádím pár vybraných tematických okruhů:

 • vybrané základní funkce a složení lidského těla
 • základy hygieny a epidemiologie
 • zásady poskytování první pomoci
 • přivolání zdravotnické záchranné služby
 • bezvědomí a kardiopulmonální resuscitace (oživování) i za použití defibrilátoru
 • dušnost, křečové stavy
 • šokové stavy, krvácení a rány
 • ztrátová poranění
 • poranění pohybového aparátu
 • úrazy hlavy, očí, páteře a míchy
 • úrazy hrudníku, břicha
 • tonutí, omrzliny a podchlazení
 • popálenin, úžeh a úpal
 • poleptání, chemické otravy
 • cévní mozková příhoda
 • infarkt myokardu
 • alergie a akutní stavy u diabetiků
 • a jiné nebezpečné stavy u dospělých a dětí
 • obvazové techniky
 • domácí lékárnička
 • mimořádné události

Prevencí zvládnout adekvátní poskytnutí první pomoci, jak dospělé osobě, tak dítěti, je být připraven. 

Těším se na Ty, kteří chtějí být skutečně připraveni..

X

Hodinový rozvrh

Rozšířený kurz první pomoci

7:55 - 8:00
Příchod
Možnost vstupu na kurz, při zpoždění neprodleně informujte
8:00 - 8:15
Úvod
Prezence účastníků a úvod do problematiky první pomoci
9:15 - 10:15
Nácvik
Teoretická a praktická příprava účastníků kurzu
10:15 - 10:20
Pauza
Možná dle dohody a potřeby kdykoliv během kurzu
10:20 - 10:30
Nácvik
Teoretická a praktická příprava účastníků kurzu
10:30 - 10:50
Ověření získaných znalostí
Formou praktických ukázek a teorie
10:50 - 11:05
Závěr
Prostor pro dotazy, závěrečné shrnutí, závěr kurzu
Instruktor(ka)
Eva Kurzy první pomoci UH
Eva Kurzy první pomoci UH

Rezervovat událost

Rozšířený kurz první pomoci pro veřejnost (cena 2 990 Kč / osoba)

Zvolte počet míst k rezervaci:

K dispozici Místa: 2
Vstupenka Rozšířený kurz první pomoci pro veřejnost je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.