+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Organizátor

Eva Kurzy první pomoci UH
Rezervovat kurz

Místo konání

Města Mayen 1536, Uherské Hradiště
QR kód

Datum

Sobota 22. června 2024
Události vypršely

Čas

9:00 - 12:00

cena:

2 990 Kč

Rozšířený kurz první pomoci I

Pro všechny, kdo si váží životů a zdraví svého a ostatních, vás zveme na praktický a rozšířený kurz první pomoci pro veřejnost, který trvá 3 hodiny.

Na tomto kurzu klademe důraz na praktickou přípravu a získání dovedností potřebných pro poskytování první pomoci v reálných situacích. Naše vedení kurzů je založeno na nejnovějších světových metodikách a standardech, v souladu s doporučeními Evropské resuscitační rady a Americké kardiologické společnosti.

Kurz je navržen tak, aby každý účastník získal dostatek individuální pozornosti a mohl si prakticky vyzkoušet  postupy záchrany. Kapacita kurzu je aktuálně omezena, abychom měli čas věnovat se každému účastníkovi podrobněji.

Přijďte prozkoumat poskytování první pomoci s námi a získejte dovednosti, které mohou zachránit životy. Těšíme se na setkání s vámi na našem rozšířeném kurzu první pomoci.

 

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na nejčastější úrazy i neúrazy, které se mohou vyskytnout u dospělých i dětí, a na poskytnutí první pomoci v těchto situacích.

Probíhá praktickou výukou a nácvikem, abyste získali praktické dovednosti potřebné pro rychlou a efektivní reakci. Níže uvádím některá témata, která budete moci prozkoumat:

  • Základní anatomie a fyziologie člověka.
  • Principy poskytování první pomoci a hygiena.
  • Zásady volání záchranné služby.
  • Bezvědomí a resuscitace (oživování), včetně použití defibrilátoru.
  • Postupy při různých typech úrazů a náhlých stavů.
  • Techniky obvazování a správné využívání domácí lékárničky.
  • Zvládání mimořádných událostí a prevence.

Je důležité být připraven na situace, které mohou ohrozit zdraví nebo životy. Těším se na vás, kteří chcete získat nezbytné dovednosti a být připraveni pomoci druhým.

Na viděnou

Kurzy první pomoci UH

Událost je ukončena.

Hodinový rozvrh

Rozšířený kurz první pomoci

8:55 - 9:00
Příchod
Možnost vstupu na kurz, při zpoždění neprodleně informujte
9:00 - 9:15
Úvod
Prezence účastníků a úvod do problematiky první pomoci
9:15 - 10:15
Nácvik
Teoretická a praktická příprava účastníků kurzu
10:15 - 10:20
Pauza
Možná dle dohody a potřeby kdykoliv během kurzu
10:20 - 11:40
Nácvik
Teoretická a praktická příprava účastníků kurzu
11:40 - 12:00
Ověření získaných znalostí
Formou praktických ukázek a teorie
12:00 - 12:05
Závěr
Prostor pro dotazy, závěrečné shrnutí, závěr kurzu
Instruktor(ka)
Eva Kurzy první pomoci UH
Eva Kurzy první pomoci UH

Rezervovat událost

Rozšířený kurz první pomoci pro veřejnost (cena 2 990 Kč / osoba)

Zvolte počet míst k rezervaci:

K dispozici Místa: 2
Vstupenka Rozšířený kurz první pomoci pro veřejnost je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.