+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Parkinsonova choroba

je vážné neurodegenerativní onemocnění, které ovlivňuje centrální nervový systém a má významný dopad na pohybové schopnosti a celkovou kvalitu života postižených jedinců. Když pacient s Parkinsonovou chorobou zažije akutní situaci nebo komplikaci spojenou s tímto onemocněním, může být důležité poskytnout mu okamžitou první pomoc.

Klíčové aspekty, které byste měli vzít v úvahu

Zachování klidu a soustředění

Je důležité zůstat klidným a soustředěným, abyste mohli efektivně reagovat na situaci. Klidný a jasný přístup může pomoci snížit úzkost pacienta.

Zajištění bezpečnosti

Před zahájením jakékoliv intervence se ujistěte, že okolí je bezpečné pro pacienta i pro vás.

Empatická komunikace

Komunikujte s pacientem jasně a s porozuměním. Dejte mu najevo, že jste tu pro něj a že mu chcete pomoci.

Poskytnutí podpory

V závislosti na situaci může být nutné poskytnout pacientovi fyzickou podporu, aby se zabránilo pádům nebo dalším zraněním.

Volání o pomoc

Pokud je stav pacienta vážný nebo se zhoršuje, neváhejte zavolat záchrannou službu. Poskytněte jim veškeré informace o stavu pacienta a očekávané pomoci.

 

Každý případ Parkinsonovy choroby je jedinečný a může vyžadovat individuální přístup. Pečovatelé a členové rodiny pacientů s tímto onemocněním by měli být obeznámeni s možnými situacemi a schopni poskytnout přizpůsobenou první pomoc podle potřeby.

Více na některém z kurzů

Na viděnou

Eva, kurzy první pomoci