+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Jednou z otázek, na které se ptám na kurzu první pomoci je, zda mají účastníci lékárničku. Přemýšlela jsem jak vám co nejvíce přiblížit zcela běžné reakce účastníků. Se kterými se setkávám častěji než bych chtěla zejména na kurzech kde školím poprvé. Jedná se pouze o pár vět, které doufám pro pochopení budou stačit.

Nechci abyste u čtení toho článku strávili více času než je potřeba. A nebude nic lepšího než jít přímo na reakce z praxe:

prvnipomocuh: „Máte lékárničku?“

výrazy a reakce, jako (Asi spadla z jiné planety? Co říká?). Vážně jsou reakce jako bych mluvila například o zakřivení časoprostoru.

(cca 90%) bývá odpověď účastníků: „hmm, ha ha…Máme, ale ne úplně všechno tam je, jenom něco.“

prvnipomocuh: „No, a co tam máte jestli to není krutopřísně tajné?“

Účastníci: „Tak co je v lékárničce? Obvazy, léky, ne počkat léky ne nebo jo? Peroxid. Jo a kapky do očí.“

A k tomu se přidají ty vykulené oči, jestli mají ještě pokračovat.

prvnipomocuh: „Sice se neptám co je v lékárničkách, ale dobře. A kde máte, teda lékárničku umístěnou?“

Účastníci: „Ve skříni? Nevíme, někde tam určitě je.“

prvnipomocuh: No pecka, tak hlavně, že víte co tam je… „Dobře, ale všichni jste ji viděli a víte co se na co používá?“

Účastníci: „Ano.“

prvnipomocuh: „A máte tam zaškrcovalo?“

Účastníci: „Jo, to tam je.“

Při tom jej před několika sekundami ani nezmínili.

prvnipomocuh: „Super, můžete názorně ukázat jak by jste použil/a zaškrcovadlo?.“

Účastníci: „Já vám to nechci pokazit. Škrtilo se použije asi takto? “

O zaškrcovadlu ani zmínka, zjevné chyby při použití, ale fajn jedeme dál.

prvnipomocuh: „Ok, tak zkuste použít obvazy.“

Účastníci:  „No, takto? Ne, takto? Počky, určitě takto? Ale takto to má byt, ne?“

No, neříkali náhodou před chvilkou, že v lékárničce mají obvazy. Na co je umět používat, že?

prvnipomocuh: „Fajn a kdo lékárničku kontroluje?“

Účastníci: Já určitě ne, ale kontrolujeme.“

prvnipomocuh: „A co kontrolujete?“

Účastníci:„ No, hmm… tak jestli tam všechno je.“

prvnipomocuh: „A máte tam, teda všechno?“

Účastníci: „No asi ne.“

Pozor, následuje další otázka, ale touto otázkou už jsem to vážně přepískla.

prvnipomocuh: „Jak můžete poskytovat první pomoc, když nevíte jak se používají prostředky z lékárničky?

Když nevíte co v ní máte. Kde ji máte. Co byste měli kontrolovat. Jaké je vhodné vybavení atd.“

Účastníci: „My to doplníme, určitě?“ atd.

No, tak alespoň úplné základy, ne? Je to takový velký problém, který nelze vyřešit? Samozřejmě, že jej vyřešit lze. Jen většina účastníků je lhostejná, že? Ono se to nějak vyřeší a nejlépe samo, že? Ne v první řadě o tom rozhodujete vy a první krok k adekvátnímu poskytování první pomoci je na vás. Tak snad patříte do té druhé skupiny účastníků, kteří jsou připraveni. Pokud ne, tak je na čase možná něco změnit. První krok je skutečně na vás. Nebuďte lhostejný ale připraveni.

Případné dotazy objednávky: prvnipomocuh@gmail.com

Aktuální kurzy

Na viděnou EVA, Kurzy první pomoci.