+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Návyky v poskytování první pomoci jsou stále u mnoha jedinců na neadekvátní úrovni. Což, je minimálně velmi nezodpovědné a lhostejné. Představme si, zejména situaci, kdy se setkají dvě osoby, jedna zvládá poskytovat první pomoc a druhá ne.

Osoba, která umí poskytnout první pomoc se dostane do situace např.:

  1. Bezvědomí
  2. Masivní krvácení
  3. Dušení
  4. Šok

Na první pohled by se mohlo zdát není problém ta druhá osoba zavolá alespoň záchranku. Ano, to může udělat, když bude mít u sebe mobil a vzpomene si na číslo ZZS. Dejme tomu, že tohle zvládla (pozor, zde už vzniká prodleva).

Uvědomění si:

  1. Začínají odumírat mozkové buňky, je nutné zvládnout algoritmus resuscitace.
  2. Může vykrvácet už do minuty a nebo se dostat do šoku. Je nutné zvládnout adekvátní zástavu krvácení. A co, když ta osoba bude mít špatnou srážlivost krve? Pro ni se může stát osudové i malé říznutí.
  3. Z dušení se může lehko dostat do stavu bezvědomí, zejména při neposkytnutí první pomoci.
  4. I, zde hrozí ztráta vědomí, dušení, krvácení. Dle příčiny.

A další, co jejich kombinace!

Prosím vás, nikdo po vás nechce operace ani certifikáty.

Zejména z důvodu, že výše uvedené stavy jsou život ohrožující stavy, kde je nutné poskytnout první pomoc co nejdříve. Nejlépe okamžitě a účelně. Ještě před příjezdem zdravotníků, lékaře a voláním ZZS! Je nutné být v co nejvyšší možné míře připraven a jednat.

Závěrem:

„Měnit návyky lidí a jejich způsoby myšlení je jako psát instrukce do sněhu za bouře. Každých dvacet minut musíte nápisy obnovovat, dokud si je lidé neosvojí.“ —  John C. Maxwell

Těším se na vás na kurzu první pomoci.

Vybrat si můžete z: https://prvnipomocuh.cz/kurzy-prvni-pomoci/aktualni-kurzy/

Nebo mě kontaktujte na: prvnipomocuh@gmail.com, +420 730 732 786.