+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

První pomoc při špatném cvičení

Zde, níže uvádím 7 základních rad a tipů týkajících se poskytování první pomoci při špatném cvičení:

Zastavte cvičení ihned

pokud se objeví nějaký nepříjemný pocit, bolest nebo závratě. Dejte tělu dostatek času na odpočinek a dále se, ujistěte, že se cítíte dobře, než budete pokračovat ve cvičení.

Ztráta vědomí

pokud se člověk zhroutí nebo ztratí vědomí, okamžitě zavolejte záchranku a zahajte základní resuscitační postupy. A jeli to nutné poskytujte první pomoc dle zranění či příznaků a zhodnocení úrazového nebo neúrazového stavu.

Zajistěte bezpečnost

zjistěte a zajistěte, že postižený (vy) jste v bezpečí a udržujte se s ním kontakt. Pokud se necítí dobře, ujistěte se, že je v poloze, která mu umožní volně dýchat a nedochází k dalšímu zhoršení stavu.

Je při vědomí

Pokud je postižený při vědomí, zjistíte, že má dostatek vody a poskytněte mu občerstvení (dle zvážení situace a dalších případných zdravotních rizik), pokud je to nutné. A jeli to nutné poskytujte první pomoc dle zranění či příznaků a zhodnocení úrazového nebo neúrazového stavu.

Uklidněte jej/ji

Snažte se uklidnit postiženého ať ví, že bude v pořádku.

Použijte léky

Pokud je potřeba, užívat léky proti bolesti, ale pouze na doporučení lékaře.

Volejte ZZS

Pokud se stav zraněného/é nezlepší nebo se zhorší (ztráta vědomí, bolest, krvácení aj.) okamžitě zavolejte zzs.

 

„Nezapomeňte, že poskytnutí správné první pomoci je důležité a může pomoci minimalizovat riziko zhoršení stavu postiženého.“

 

Na viděnou

Eva, kurzy první pomoci