+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Cévní mozková příhoda (CMP)

je náhlé poškození mozku způsobené poruchou krevního oběhu v mozku. CMP budete spíše znát v běžné komunikaci pod pojmem mrtvice.

Vznik CMP

Tato porucha vzniká buď vlivem zúžení nebo úplného uzavření krevních cév v mozku. Tento stav může mít vážné následky, včetně úmrtí nebo trvalého postižení.

2 způsoby

CMP může být způsobena dvěma způsoby – ischemickou CMP a hemoragickou CMP. Ischemická CMP je způsobena zúžením nebo zablokováním cév, což způsobuje nedostatek kyslíku a živin v mozku. Hemoragická CMP je způsobena krvácením do mozku z prasklé cévy.

Příznaky

Příznaky CMP závisí na oblasti mozku, která byla poškozena, a mohou zahrnovat náhlou nevolnost, závratě, problémy s řečí a viděním, ochrnutí, změny nálady a chování až ztrátu vědomí.

První pomoc

Je velmi důležité včas poskytnout první pomoc při CMP, což zahrnuje mimo jiné okamžité volání záchranné služby, udržování dýchání, oběhu a minimalizaci dalšího poškození mozku.

 

„Rychlá reakce může snížit riziko úmrtí a trvalého postižení a zlepšit šance na úspěšnou léčbu.“

Více informací se můžete dozvědět na kurzu.

Na viděnou

Eva, kurzy první pomoci

prvnipomocuh@gmail.com