+420 730 732 786 eva@prvnipomocuh.cz

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jedná se o globální iniciativu, která se koná každý rok 28. dubna. A nedílnou její součástí je také povědomí o školení první pomoci a adekvátnímu poskytování první pomoci.

Cíl?

Cílem této akce je zvýšit povědomí o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podporovat snahy o zlepšení podmínek v pracovním prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou klíčové aspekty pro každého zaměstnance, bez ohledu na odvětví či pozici. Zlepšování těchto aspektů v pracovním prostředí může mít pozitivní vliv na celkovou výkonnost zaměstnanců a podporu efektivnosti podniku.

Již v minulosti

V průběhu historie byla bezpečnost a ochrana zdraví při práci vnímána jako druhořadé záležitosti a někdy byly považovány za nadbytečné náklady. Avšak, v moderní době se k této problematice přistupuje jinak a kladou se na ni velké nároky. Firmy si stále více uvědomují, že investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vyplácejí v dlouhodobém horizontu a že jsou tím chráněny nejen sami zaměstnanci, ale i samotná firma.

Významné aspekty

Některé z nejdůležitějších aspektů, které jsou třeba při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zohlednit, zahrnují:

Prevence úrazů na pracovišti

Všechny firmy by měly mít důkladné plány pro prevenci úrazů na pracovišti a měly by pravidelně kontrolovat, zda jsou plány dodržovány.

Ochrana proti škodlivinám

Firma by měla zajistit, aby v pracovním prostředí nebyly přítomné škodliviny, jako jsou chemické látky nebo karcinogenní látky. Zaměstnanci by měli být dostatečně informováni o nebezpečí, které mohou takové látky představovat, a měli by být příslušně chráněni před nimi.

Ergonomie

Firma by měla zajistit, aby pracovní stanoviště byla ergonomicky navržena a přizpůsobena individuálním potřebám zaměstnanců. Správná ergonomie snižuje riziko vzniku bolesti zad, svalů a dalších stavů.

Zdravotní prohlídky

Zaměstnavatelé by měli zajistit pravidelné zdravotní prohlídky pro svého zaměstnance. Tyto prohlídky mohou pomoci odhalit zdravotní péči s pracovními podmínkami včas a snížit jejich zhoršení.

Psychická pohoda

Pracovní podmínky by měly být navrženy tak, aby zaměstnanci měli pocit, že jsou v práci podporováni a chráněni. Firma by měla poskytnout dostatečnou podporu a zdroje, aby se zaměstnanci mohli efektivně vypořádat s pracovními stresy a tlaky.

Školení

Zaměstnanci by měli být pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení by mělo obsahovat informace o bezpečném používání pracovního vybavení, správných postupech při manipulaci se škodlivými látkami a při práci s těžkými břemeny,  předcházení pracovním úrazům a onemocněním z povolání. Dále zajištění školení první pomoci při úrazových a neúrazových stavech. A adekvátní nácvik alespoň základních technik poskytnutí první pomoci.

Pracovní doba a odpočinek

Zaměstnavatelé by měli dosáhnout, aby pracovní doba nebyla příliš dlouhá a zaměstnanci měli dostatek času na odpočinek. Pracovní doba by měla být rozumně rozvržena a přizpůsobena individuálním potřebám zaměstnanců, aby se minimalizovalo riziko únavy a vyčerpání.

Bezpečnostní opatření

Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby bylo pracoviště vybaveno bezpečnostními prvky jako jsou hasicí přístroje, nouzové východy, protipožární a jiné bezpečnostní systémy. Dále prostředky, pomůcky a přístroje k poskytování první pomoci (vybavené lékárničky, vybavení pro vyproštění, aed aj.).

 

„První pomoc je velmi důležitá při záchraně života nebo při minimalizaci následků úrazu či nemoci. Při pracovních úrazech nebo onemocněních je nutné co nejrychleji poskytnout prvotní pomoc, dokud profesionální zdravotnická pomoc není k dispozici.“

 

Na viděnou

Eva, kurzy první pomoci